Nieuws

Maandag 11 juli 2022

Informatieavond en planning

Op 6 juli 2022 heeft de informatieavond voor omwonenden van het plangebied van Roodhekkenpas West plaatsgevonden. Deze avond was door Jansen Bouwontwikkeling B.V. georganiseerd in het kader van de omgevingsdialoog. Via een presentatie werd een toelichting op het nieuwbouwplan gegeven en de omwonenden kregen de gelegenheid om hun reactie te geven.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de planvoorbereiding, waaronder het uitvoeren van alle benodigde technische onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging en de uitwerking van het stedenbouwkundigplan. Hopelijk kan begin 2023 het bestemmingplan formeel in procedure gaan en dan zou de verkoop van de nieuwe woningen in de loop van 2023 kunnen plaatsvinden. De prognose van de start van de realisatie is voorlopig 2024. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan wordt dat op deze site en via de nieuwsbrieven bekend gemaakt.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Roodhekkenpas West is een ontwikkeling van
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl