Nieuws

Vrijdag 29 maart 2024

Makelaar bekend

Eind vorige maand is de voorinschrijving op de bouwnummers van Roodhekkenpas-West gestart. Er is veel belangstelling voor de 36 energieneutrale koopwoningen. Een groot aantal geïnteresseerden heeft de voorkeur voor bouwnummers opgegeven, de interesse is verspreid over alle woningtypes. Naar verwachting start de verkoop van de woningen rond de zomer van 2024, dat is met name afhankelijk van de voortgang van de bestemmingsplanprocedure. Hans Janssen Makelaars www.hansjanssen.nl is verkopend makelaar.

Je kunt je nog steeds voorinschrijven op de bouwnummers van jouw keuze. Zet je voorkeuren in je account en mis niks van het verkoopproces. Zo blijf je optimaal betrokken en heb je bij de verkoop een voorsprong. Tijdens het verkoopproces wordt er bij de toewijzing van de woningen ook rekening gehouden met het moment van inschrijven. Heb je nog geen account, schrijf je dan hier in.

Geef alsnog je voorkeuren door!

Dinsdag 20 februari 2024

Voorontwerpen in concept gereed

De voorontwerpen van de 36 energieneutrale koopwoningen voor gezinnen, starters en senioren zijn in concept gereed en op de website te bekijken. De eerste impressies van de 5 woningtypes geven een goed beeld van hoe de woningen er straks uit gaan zien.
Ook de situatiekaart met de ligging van de woningen en de lijst met de informatie per bouwnummer, zoals de prijzen (voor zover nu bekend) en de eerste schetsmatige plattegronden, staan online. Naar verwachting start de verkoop van de nieuwe woningen rond de zomer van 2024. Je kunt je alvast voorinschrijven op de bouwnummers van jouw keuze. Hoe dat werkt lees je via de onderstaande button.

Bekijk de voorontwerpen en schrijf je in

Vrijdag 3 november 2023

Belangrijke stap vooruit

Er is weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van Roodhekkenpas-West: op dinsdag 24 oktober jl. heeft het College van Burgemeester en Wethouders het ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd. Hierdoor kan de bestemmingsplanprocedure in november 2023 starten! Tijdens de bestemmingsplanprocedure ligt het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken bij de gemeente ter inzage. Eventuele zienswijzen op het plan worden met een zienswijze nota door de gemeente beantwoord. Na deze periode wordt het definitieve bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de gemeenteraad akkoord is en het bestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. Zonder beroep wordt het bestemmingsplan na deze periode onherroepelijk.

Nu de bestemmingsplanprocedure gestart wordt, werken wij vol energie verder aan de ontwerpen voor de woningen voor starters, senioren en gezinnen. Naar verwachting start de verkoop van de nieuwe woningen rond de zomer van 2024. De prognose van de start bouw is begin 2025.

Bekijk de impressies van de nieuwe woonbuurt

Dinsdag 27 juni 2023

Overeenkomst nieuwbouwplan getekend

Op dinsdag 27 juni 2023 ondertekenden de gemeente Druten en Jansen Bouwontwikkeling de anterieure overeenkomst van nieuwbouwplan Roodhekkenpas-West. In deze overeenkomst staan de afspraken over de realisatie van 36 koopwoningen en de inrichting van het openbaar gebied. Hiermee is een grote stap in de ontwikkeling gezet en kan de bestemmingsplanprocedure naar verwachting dit najaar van start gaan.

De gemeente Druten en Jansen Bouwontwikkeling hebben samen het doel gesteld om met Roodhekkenpas-West een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningbehoefte in Druten. Het versterken van de ecologische waarden van de locatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Door de ligging van de locatie tussen de Roodhekkenpas en bedrijventerrein Westerhout aan de Heersweg en nabij het centrum is er sprake van een logische invulling van de bebouwde kom van Druten. Vanuit Roodhekkenpas-West wandel je zo het Laakbos in, richting dijk en uiterwaarden.
In het groene, veelzijdige en aantrekkelijke Roodhekkenpas-West komen 36 energieneutrale grondgebonden koopwoningen met een verkooopprijs vanaf circa € 200.000, - v.o.n. Het plan omvat 10 ruime twee-onder-één-kapwoningen, 9 hoek- en tussenwoningen, 5 starterswoningen, 6 luxere levensloopbestendige woningen en 6 betaalbare levensloopbestendige woningen. Met de woningen voor gezinnen, kleine huishoudens, starters en senioren wordt Roodhekkenpas-West een wijk voor iedereen.

Het is de verwachting dat het college van B&W in het najaar van 2023 het ontwerpbestemmingsplan zal goedkeuren, waarna het bestemmingsplan in procedure kan gaan. Als de procedure voorspoedig verloopt, dan kan de verkoop van de nieuwe woningen in de loop van 2024 starten.

Maandag 16 januari 2023

Informatieavonden en planning

Op 6 juli 2022 vond de eerste informatieavond voor omwonenden van het plangebied van Roodhekkenpas-West plaats. Deze avond is door Jansen Bouwontwikkeling in het kader van de omgevingsdialoog georganiseerd. Via een presentatie werd een toelichting op het nieuwbouwplan gegeven en de omwonenden kregen de gelegenheid om hun reactie te geven. Daarna is er hard gewerkt aan de planvoorbereiding, waaronder het uitvoeren van alle benodigde technische onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging en de uitwerking van het stedenbouwkundigplan.
Op 16 januari 2023 is vervolgens de tweede informatieavond gehouden, waarin een nadere toelichting op de uitgewerkte plannen gegeven is en omwonenden wederom in de gelegenheid gesteld zijn om op het plan te reageren.

Als na de zomervakantie van 2023 het bestemmingplan formeel in procedure kan gaan, dan zou de verkoop van de nieuwe woningen in de loop van 2024 kunnen plaatsvinden. De prognose van de start van de realisatie is voorlopig 2024/2025. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan wordt dat op deze site en via de nieuwsbrieven bekend gemaakt.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Roodhekkenpas-West is een ontwikkeling van
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl


MAKELAAR
Hans Janssen Makelaars
www.hansjanssen.nl